Category Archives: Content Marketing

<p>Kiến thức cần nắm: Lesson Plan 06: Tiếp thị nội dung (Content Marketing)</p> <ul> <li>Trình bày khái niệm Tiếp thị nội dung (Content<br /> Marketing).</li> <li>Phân biệt khái niệm “Tiếp thị nội dung” với “Nội<br /> dung”, “Quảng cáo”, “PR-Quan hệ công chúng”.</li> <li>Các nội dung gì cần lưu ý khi xây dựng chiến lược<br /> Tiếp thị nội dung?</li> <li>Vai trò của Tiếp thị nội dung trong tổng thể chiến<br /> dịch tiếp thị số là gì?</li> <li>Quy trình xây dựng kế hoạch Tiếp thị nội dung gồm<br /> những bước nào?</li> <li>Trình bày các dạng nội dung phổ biến với ví dụ ứng<br /> dụng cụ thể và Xu hướng Tiếp thị nội dung 2016</li> </ul>