POP3, SMTP, IMAP là gì? Danh sách Port POP3 và SMTP Port trên Email Server

Bạn dễ dàng thiết lập gửi nhận thư từ Website, vậy câu hỏi đặt ra là chính xác nó hoạt động như thế nào, giao thức truyền và nhận tin ra sao. Thì bài biết này Mắt Bão sẽ giải thích rõ ràng cho bạn về các thuật ngữ POP3, SMTP, IMAP là gì và hơn thế nữa.

Cùng tìm hiểu nhé!

POP3 là gì và Ports POP3 là gì?

POP3  là viết tắt của Post Office Protocol version 3 là một giao thức tầng ứng dụng, dùng để lấy thư điện tử từ server mail, thông qua kết nối TCP/IP.

POP3 được sử dụng để kết nối tới server email và tải email xuống máy tính cá nhân thông qua ứng dụng email client như Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail…

POP3 là gì
POP3 là gì?

Thông  thường, email client sẽ có tùy chọn bạn có muốn giữ mail trên server sau khi tải về hay không. Nếu bạn đang truy cập một tài khoản bằng nhiều thiết, chúng tôi khuyên là nên chọn giữ lại bản copy trên server nếu không thiết bị thứ 2 sẽ không thể tải mail về được vì nó đã bị xóa sau khi tải về trên thiết bị 1.

Cũng đáng để lưu ý là POP3 là giao thức 1 chiều, có nghĩa là email được “kéo” từ email server từ xa xuống email client.

cta dich vu dang ky ten mien mat bao
POP3, SMTP, IMAP là gì? Danh sách Port POP3 và SMTP Port trên Email Server 1

Mặc đình, port POP3 là:

 • Port 110 – port không mã hóa
 • Port 995 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là POP3S

IMAP là gì và IMAP ports là gì?

IMAP là viết tắt của Internet Message Access Protocol, là giao thức chuẩn Internet được sử dụng bởi các ứng dụng email để truy xuất thư email từ máy chủ thư qua kết nối TCP/IP.

Giống như POP3, IMAP cũng  được dùng để kéo email về emails client, tuy nhiên khác biệt với POP3 là nó chỉ kéo email headers về, nội dung email vẫn còn trên server. Đây là kênh liên lạc 2 chiều, thay đổi trên mail client sẽ được chuyển lên server.

imap là gì
Imap là gì?

Sau này, giao thức này trở nên phổ biến nhờ nhà cung cấp mail lớn nhất thế giới, Gmail, khuyên dùng thay vì POP3.

Port IMAP mặc định:

 • Port 143 – port không mã hóa
 • Port 993 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là IMAPS

Để Website trở nên chuyên nghiệp thì việc sử dụng Email theo tên miền riêng là một trong những việc cần phải thực hiện ngay. Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ này tại Mắt Bão để được hỗ trợ tư vấn.

Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu SMPT là gì nhé.

SMTP là gì và SMTP Port là bao nhiêu?

SMTP là viết tắt của Simple Mail Transfer Protocol hay giao thức truyền tải thư tín đơn giản là một chuẩn truyền tải thư điện tử qua mạng Internet.

SMTP được dùng để liên lạc với server từ xa và gửi email từ mail client tới mail server và sau đó được gửi đến server mail của email nhận. Quá trình này được điều khiển bởi Mail Transfer Agent (MTA) trên email server của bạn. Cũng vậy, SMTP chỉ được dùng cho mục đích gửi email.

SMTP là gì
SMTP là gì?

SMTP ports:

 • Port 25 – port không mã hóa
 • Port 465 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là SMTPS

Danh sách port POP3 & SMTP Email Server thông dụng

Hãy cùng Mắt Bão điểm qua một số port POP 3 và SMTP Server thông dụng nhất hiện nay:

 • Google Mail – Gmail Port
 • Port Outlook.com
 • Port Yahoo Mail
 • Yahoo Mail Plus
 • Yahoo UK
 • Yahoo Deutschland
 • Yahoo AU/NZ
 • Port Mail O2
 • Port Mail O2.uk
 • Port Mail AT&T
 • NTL @ntlworld.com
 • BT Connect
 • BT Openworld
 • BT Internet
 • Orange
 • Orange.uk
 • Wanadoo UK
 • Port Hotmail
 • O2 Online Deutschland
 • T-Online Deutschland
 • 1&1 (1and1)
 • 1 &1 Deutschland
 • Comcast
 • Verizon
 • Verizon (Yahoo hosted)
 • zoho Mail
 • Mail.com

Dưới đây là chi tiết từng port!

Default Ports:

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) Non-Encrypted AUTH 25 (or 587)
Secure (TLS) StartTLS 587
Secure (SSL) SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) Non-Encrypted AUTH 110
Secure (SSL) SSL 995

Google Mail – Gmail Port

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.gmail.com SSL 465
smtp.gmail.com StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) pop.gmail.com SSL 995
Please make sure, that POP3 access is enabled in the account settings.
Login to your account and enable POP3.

Port Outlook.com

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.live.com StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.live.com SSL 995

Port Yahoo Mail

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.com SSL 995

Yahoo Mail Plus

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) plus.smtp.mail.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) plus.pop.mail.yahoo.com SSL 995

Yahoo UK

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.co.uk SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.co.uk SSL 995

Yahoo Deutschland

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.com SSL 995

Yahoo AU/NZ

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.com.au SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.com.au SSL 995

Port Mail O2

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.o2.ie 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.o2.ie 110

Port Mail O2.uk

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.o2.co.uk 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.o2.co.uk 110

Port Mail AT&T

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.att.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.att.yahoo.com SSL 995

NTL @ntlworld.com

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.ntlworld.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.ntlworld.com SSL 995

BT Connect

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) pop3.btconnect.com 25
POP3 Server (Incoming Messages) mail.btconnect.com 110

BT Openworld

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) mail.btopenworld.com 25
POP3 Server (Incoming Messages) mail.btopenworld.com 110

BT Internet

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) mail.btinternet.com 25
POP3 Server (Incoming Messages) mail.btinternet.com 110

Orange

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.orange.net 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.orange.net 110

Orange.uk

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.orange.co.uk 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.orange.co.uk 110

Wanadoo UK

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.wanadoo.co.uk 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.wanadoo.co.uk 110

Port Hotmail

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.live.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.live.com SSL 995

O2 Online Deutschland

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) mail.o2online.de 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.o2online.de 110

T-Online Deutschland

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) securesmtp.t-online.de StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) securepop.t-online.de SSL 995

1&1 (1and1)

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.1and1.com StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) pop.1and1.com SSL 995

1&1 Deutschland

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.1und1.de StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) pop.1und1.de SSL 995

Comcast

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.comcast.net 587
POP3 Server (Incoming Messages) mail.comcast.net 110

Verizon

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) outgoing.verizon.net SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) incoming.verizon.net SSL 995

Verizon (Yahoo hosted)

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) outgoing.yahoo.verizon.net 587
POP3 Server (Incoming Messages) incoming.yahoo.verizon.net 110

zoho Mail

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.zoho.com SSL 465
IMAP Server (Incoming Messages) pop.zoho.com SSL 995

Mail.com

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.com SSL 465
IMAP Server (Incoming Messages) pop.mail.com SSL 995
Đánh giá post