Tổng quan môi trường Digital tại Việt Nam và trên thế giới

Trang này chứa tất cả dữ liệu, thông tin chi tiết và xu hướng bạn cần để giúp bạn hiểu cách mọi người ở Việt Nam sử dụng các thiết bị và dịch vụ được kết nối vào năm 2022.

Bạn sẽ tìm thấy báo cáo Kỹ thuật số 2022 hoàn chỉnh của chúng tôi về Việt Nam trong phần “báo cáo đầy đủ” bên dưới, nhưng hãy bắt đầu bằng cách xem xét các tiêu đề quan trọng cho việc áp dụng và sử dụng kỹ thuật số ở Việt Nam trong năm nay.

Dân số Việt Nam năm 2022

Tổng dân số của Việt Nam là 98,56 triệu người vào tháng 1 năm 2022.

Dữ liệu cho thấy dân số Việt Nam tăng 808 nghìn người ( +0,8%) từ năm 2021 đến 2022.

50,1% dân số Việt Nam là nữ , trong khi 49,9% dân số là nam .

Vào đầu năm 2022, 38,7% dân số Việt Nam sống ở các trung tâm thành thị , trong khi 61,3% sống ở các vùng nông thôn .

Lưu ý: dữ liệu giới tính hiện chỉ có sẵn cho “nữ” và “nam”.

Dân số Việt Nam theo độ tuổi

Tuổi trung bình của dân số Việt Nam là 33,3 .

Để có thêm bối cảnh, đây là cái nhìn về cách phân chia dân số ở Việt Nam theo nhóm tuổi:

 • 7,9% dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 0 đến 4 .
 • 12,3% dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 5 đến 12 .
 • 7,0% dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 13 đến 17 .
 • 9,1% dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến 24 .
 • 16,7% dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 25 đến 34 .
 • 15,4% dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 35 đến 44 .
 • 12,9% dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 45 đến 54 .
 • 10,1% dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 55 đến 64 .
 • 8,6% dân số Việt Nam từ 65 tuổi trở lên .

Lưu ý: tỷ lệ phần trăm có thể không cộng lại thành 100 phần trăm do làm tròn.

Sử dụng Internet ở Việt Nam năm 2022

Có 72,10 triệu người sử dụng Internet tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2022.

Tỷ lệ sử dụng Internet của Việt Nam ở mức 73,2% tổng dân số vào đầu năm 2022.

Phân tích của Kepios chỉ ra rằng người dùng Internet ở Việt Nam đã tăng 3,4 triệu (+4,9%) từ năm 2021 đến 2022.

Về góc độ, những số liệu về người dùng này cho thấy 26,46 triệu người ở Việt Nam không sử dụng Internet vào đầu năm 2022, có nghĩa là 26,8% dân số vẫn ngoại tuyến vào đầu năm.

Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến nghiên cứu về việc áp dụng internet, do đó, số liệu người dùng internet thực tế có thể cao hơn những con số được công bố này ( xem tại đây để biết thêm chi tiết).

Để có thông tin chi tiết mới nhất về việc áp dụng và sử dụng internet trên khắp thế giới, hãy theo dõi các báo cáo Thống kê Toàn cầu thường xuyên của chúng tôi .

 

Tiến ra toàn cầu: xem “tình trạng kỹ thuật số” hiện tại của Việt Nam so với kết nối ở các quốc gia khác như thế nào bằng cách đọc Báo cáo tổng quan toàn cầu về kỹ thuật số 2022 hàng đầu của chúng tôi , bao gồm hàng trăm trang trình bày dữ liệu kỹ thuật số toàn cầu và phân tích chuyên sâu của chúng tôi về những con số này có thể có ý nghĩa gì cho bạn.

 

Tốc độ kết nối Internet tại Việt Nam năm 2022

Dữ liệu do Ookla công bố cho thấy người dùng Internet tại Việt Nam có thể mong đợi tốc độ kết nối Internet sau đây vào đầu năm 2022:

 • Tốc độ kết nối Internet di động trung bình qua mạng di động: 35,14 Mbps .
 • Tốc độ đường truyền internet cố định trung bình : 68,50 Mbps .

Dữ liệu của Ookla cho thấy tốc độ kết nối Internet di động trung bình ở Việt Nam tăng 8,66 Mbps (+32,7%) trong 12 tháng tính đến đầu năm 2022.

Trong khi đó, dữ liệu của Ookla cho thấy tốc độ kết nối Internet cố định tại Việt Nam tăng 25,36 Mbps (+58,8%) trong cùng thời gian.

Thống kê mạng xã hội cho Việt Nam năm 2022

Có 76,95 triệu người dùng mạng xã hội ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2022.

Số lượng người dùng mạng xã hội ở Việt Nam vào đầu năm 2022 tương đương 78,1% tổng dân số, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là người dùng mạng xã hội có thể không đại diện cho những cá nhân duy nhất (xem ghi chú chi tiết của chúng tôi về dữ liệu để tìm hiểu lý do).

Phân tích của Kepios cho thấy người dùng mạng xã hội ở Việt Nam đã tăng 5,0 triệu (+6,9%) từ năm 2021 đến 2022.

 

Nhận thông tin chi tiết mới: trang tổng quan về phương tiện truyền thông xã hội hữu ích của chúng tôi giúp bạn cập nhật các xu hướng truyền thông xã hội, đưa ra các tiêu đề cần thiết để áp dụng phương tiện truyền thông xã hội, cũng như số liệu người dùng mới nhất cho các nền tảng truyền thông xã hội được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

 

Người dùng Facebook tại Việt Nam năm 2022

Dữ liệu được công bố trong nguồn quảng cáo của Meta cho thấy Facebook có 70,40 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Tuy nhiên, Meta đã thực hiện những thay đổi quan trọng đối với cách tiếp cận dữ liệu đối tượng báo cáo tài nguyên quảng cáo của mình vào cuối năm 2021 – bao gồm cả việc thực hiện các sửa đổi đáng kể đối với dữ liệu đối tượng cơ sở cho Facebook – vì vậy các số liệu hiển thị ở đây không thể so sánh trực tiếp với số liệu được công bố trong các báo cáo trước đây của chúng tôi .

Để tìm hiểu thêm về những thay đổi này, vui lòng xem bài viết này , cũng như các ghi chú toàn diện của chúng tôi về dữ liệu .

Số liệu về đối tượng được điều chỉnh của công ty có nghĩa là phạm vi tiếp cận quảng cáo của Facebook tại Việt Nam tương đương với 71,4% tổng dân số vào đầu năm 2022.

Tuy nhiên, Facebook hạn chế việc sử dụng nền tảng của mình đối với những người từ 13 tuổi trở lên, vì vậy, cũng cần nhấn mạnh rằng 89,5% khán giả “đủ điều kiện” ở Việt Nam sử dụng Facebook vào năm 2022.

Đối với bối cảnh khác, phạm vi tiếp cận quảng cáo của Facebook tại Việt Nam tương đương với 97,6% cơ sở người dùng internet địa phương (bất kể độ tuổi) vào tháng 1 năm 2022.

Vào đầu năm 2022, 50,7% đối tượng quảng cáo của Facebook tại Việt Nam là nữ , trong khi 49,3% là nam .

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của Meta chỉ xuất bản dữ liệu giới tính đối tượng cho người dùng “nữ” và “nam”.

Tìm kiếm thêm số liệu thống kê của Facebook ? Nhấp vào đây để khám phá dữ liệu Facebook chuyên sâu của chúng tôi cho mọi quốc gia trên thế giới.

Người dùng YouTube tại Việt Nam năm 2022

Cập nhật tài nguyên quảng cáo của Google cho thấy YouTube có 62,50 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Con số này có nghĩa là phạm vi tiếp cận quảng cáo năm 2022 của YouTube tương đương 63,4% tổng dân số Việt Nam vào đầu năm.

Để xem xét những con số đó, quảng cáo trên YouTube đạt 86,7% tổng số người dùng internet của Việt Nam (bất kể độ tuổi) vào tháng 1 năm 2022.

Vào thời điểm đó, 49,5% khán giả xem quảng cáo của YouTube tại Việt Nam là nữ , trong khi 50,5% là nam .

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của Google chỉ xuất bản dữ liệu giới tính đối tượng cho người dùng “nữ” và “nam” .

 

Cần thêm số phương tiện truyền thông xã hội? Hướng dẫn nền tảng của chúng tôi giúp bạn hiểu tất cả các số liệu thống kê mới nhất cho các nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới.

 

Người dùng Instagram tại Việt Nam năm 2022

Những con số được công bố trên các công cụ quảng cáo của Meta cho thấy Instagram có 11,65 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Con số này cho thấy phạm vi tiếp cận quảng cáo của Instagram tại Việt Nam tương đương 11,8% tổng dân số vào đầu năm.

Tuy nhiên, Instagram hạn chế việc sử dụng nền tảng của mình đối với những người từ 13 tuổi trở lên, vì vậy sẽ rất hữu ích khi biết rằng 14,8% khán giả “đủ điều kiện” ở Việt Nam sử dụng Instagram vào năm 2022.

Cũng cần lưu ý rằng phạm vi tiếp cận quảng cáo của Instagram tại Việt Nam vào đầu năm 2022 tương đương với 16,2% cơ sở người dùng internet địa phương (bất kể độ tuổi).

Vào đầu năm 2022, 63,0% đối tượng quảng cáo của Instagram tại Việt Nam là nữ , trong khi 37,0% là nam .

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của Meta chỉ xuất bản dữ liệu giới tính đối tượng cho người dùng “nữ” và “nam” .

Tìm kiếm thêm số liệu thống kê Instagram ? Nhấp vào đây để khám phá dữ liệu Instagram chuyên sâu của chúng tôi cho mọi quốc gia trên thế giới.

Người dùng TikTok tại Việt Nam năm 2022

Các số liệu được công bố trên nguồn quảng cáo của ByteDance cho thấy TikTok có 39,91 triệu người dùng từ 18 tuổi trở lên tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Lưu ý rằng ByteDance cho phép các nhà tiếp thị nhắm mục tiêu quảng cáo TikTok đến người dùng từ 13 tuổi trở lên thông qua các công cụ quảng cáo của nó, nhưng các công cụ này chỉ hiển thị dữ liệu đối tượng cho người dùng từ 18 tuổi trở lên .

Đối với bối cảnh, số liệu của ByteDance chỉ ra rằng quảng cáo TikTok đã tiếp cận 55,6% tổng số người lớn từ 18 tuổi trở lên ở Việt Nam vào đầu năm 2022.

Trong khi đó, phạm vi tiếp cận quảng cáo của TikTok tại Việt Nam tương đương 55,4% cơ sở người dùng internet địa phương vào đầu năm, bất kể độ tuổi.

Vào đầu năm 2022, 53,5% đối tượng quảng cáo của TikTok tại Việt Nam là nữ , trong khi 46,5% là nam .

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của ByteDance chỉ xuất bản dữ liệu giới tính đối tượng cho người dùng “nữ” và “nam” .

Tìm kiếm thêm số liệu thống kê TikTok ? Nhấp vào đây để khám phá dữ liệu TikTok chuyên sâu của chúng tôi cho mọi quốc gia trên thế giới.

 

Bạn muốn cập nhật các xu hướng kỹ thuật số? Các cuộc họp giao ban hàng quý và dịch vụ tư vấn tùy chỉnh của chúng tôi giúp bạn hiểu được tất cả các xu hướng kỹ thuật số mới nhất, cho phép bạn biến dữ liệu thành thông tin chi tiết, hành động và kết quả. Tìm hiểu thêm tại kepios.com .

 

Người dùng Facebook Messenger tại Việt Nam năm 2022

Dữ liệu được công bố trong nguồn tài nguyên quảng cáo của Meta cho thấy quảng cáo trên Facebook Messenger đã đạt 54,00 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Tuy nhiên, Meta đã thực hiện những thay đổi quan trọng đối với cách tiếp cận dữ liệu đối tượng của tài nguyên quảng cáo của mình vào cuối năm 2021 – bao gồm cả việc thực hiện các sửa đổi đáng kể đối với dữ liệu đối tượng cơ sở cho Facebook Messenger – vì vậy các số liệu hiển thị ở đây không thể so sánh trực tiếp với các số liệu được công bố trong phần trước của chúng tôi báo cáo.

Để tìm hiểu thêm về những thay đổi này, vui lòng xem bài viết này , cũng như các ghi chú toàn diện của chúng tôi về dữ liệu .

Số lượng khán giả đã sửa đổi của công ty cho thấy phạm vi tiếp cận quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam tương đương 54,8% tổng dân số vào đầu năm.

Tuy nhiên, Facebook Messenger hạn chế việc sử dụng nền tảng của mình đối với những người từ 13 tuổi trở lên, vì vậy, điều đáng chú ý là quảng cáo tiếp cận 68,6% đối tượng “đủ điều kiện” của Facebook Messenger tại Việt Nam vào năm 2022.

Đối với bối cảnh khác, phạm vi tiếp cận quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam tương đương với 74,9% cơ sở người dùng internet địa phương (bất kể độ tuổi).

Vào đầu năm 2022, 50,8% đối tượng quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam là nữ , trong khi 49,2% là nam .

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của Meta chỉ xuất bản dữ liệu giới tính đối tượng cho người dùng “nữ” và “nam”.

Tìm kiếm thêm số liệu thống kê của Facebook Messenger ? Nhấp vào đây để khám phá dữ liệu Facebook Messenger chuyên sâu của chúng tôi cho mọi quốc gia trên thế giới.

Người dùng LinkedIn tại Việt Nam năm 2022

Các số liệu được công bố trong các nguồn quảng cáo của LinkedIn cho thấy rằng LinkedIn có 4,20 triệu “thành viên” tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Tuy nhiên, lưu ý rằng các công cụ quảng cáo của LinkedIn công bố dữ liệu tiếp cận đối tượng dựa trên tổng số thành viên đã đăng ký , thay vì người dùng hoạt động hàng tháng , làm cơ sở cho số liệu phạm vi tiếp cận quảng cáo được công bố bởi hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội khác.

Do đó, những số liệu LinkedIn này không thể so sánh trực tiếp với số liệu của các nền tảng truyền thông xã hội khác được công bố trên trang này hoặc trong báo cáo Digital 2022 của chúng tôi .

Số liệu về phạm vi tiếp cận quảng cáo của công ty cho thấy lượng khán giả của LinkedIn tại Việt Nam tương đương 4,3% tổng dân số vào đầu năm 2022.

Tuy nhiên, LinkedIn hạn chế việc sử dụng nền tảng của mình đối với những người từ 18 tuổi trở lên, vì vậy cũng rất hữu ích khi biết rằng 5,9% khán giả “đủ điều kiện” ở Việt Nam sử dụng LinkedIn vào năm 2022.

Đối với bối cảnh khác, phạm vi tiếp cận quảng cáo của LinkedIn tại Việt Nam tương đương với 5,8% cơ sở người dùng internet địa phương (bất kể độ tuổi) vào đầu năm.

Vào đầu năm 2022, 52,0% đối tượng quảng cáo của LinkedIn ở Việt Nam là nữ , trong khi 48,0% là nam .

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của LinkedIn chỉ xuất bản dữ liệu giới tính đối tượng cho người dùng “nữ” và “nam” .

Tìm kiếm thêm số liệu thống kê LinkedIn ? Nhấp vào đây để khám phá dữ liệu LinkedIn chuyên sâu của chúng tôi cho mọi quốc gia trên thế giới.

 

Nhận dữ liệu cho mọi quốc gia trên Trái đất: truy cập thư viện trực tuyến của chúng tôi để duyệt qua tất cả các báo cáo của chúng tôi, bao gồm dữ liệu kỹ thuật số mới nhất cho mọi quốc gia trên thế giới và hơn một thập kỷ các con số, xu hướng và thông tin chi tiết lịch sử.

 

Người dùng Twitter tại Việt Nam năm 2022

Các con số được công bố trong các nguồn quảng cáo của Twitter cho thấy Twitter có 2,85 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Con số này có nghĩa là phạm vi tiếp cận quảng cáo của Twitter tại Việt Nam tương đương với 2,9% tổng dân số vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, Twitter hạn chế việc sử dụng nền tảng của mình đối với những người từ 13 tuổi trở lên, vì vậy có thể hữu ích khi biết rằng 3,6% khán giả “đủ điều kiện” ở Việt Nam sử dụng Twitter vào năm 2022.

Đối với bối cảnh khác, phạm vi tiếp cận quảng cáo của Twitter tại Việt Nam tương đương 4,0% cơ sở người dùng internet địa phương (bất kể độ tuổi) vào đầu năm.

Lưu ý: do sự bất thường trong dữ liệu nguồn, chúng tôi rất tiếc rằng chúng tôi hiện không thể cung cấp thông tin chi tiết về đối tượng quảng cáo của Twitter theo giới tính.

Tìm kiếm thêm số liệu thống kê Twitter ? Nhấp vào đây để khám phá dữ liệu Twitter chuyên sâu của chúng tôi cho mọi quốc gia trên thế giới.

 

Tìm hiểu sâu hơn: nhấp vào đây để truy cập tất cả các báo cáo trong loạt bài Digital 2022 của chúng tôi .

 

Kết nối di động tại Việt Nam năm 2022

Dữ liệu từ GSMA Intelligence cho thấy có 156,0 triệu kết nối di động tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Tuy nhiên, lưu ý rằng nhiều người trên khắp thế giới sử dụng nhiều hơn một kết nối di động – ví dụ: họ có thể có một kết nối cho mục đích cá nhân và một kết nối khác cho công việc – vì vậy, không có gì lạ khi số liệu kết nối di động vượt quá con số tổng dân số.

Các con số của GSMA Intelligence cho thấy kết nối di động ở Việt Nam chiếm 158,3% tổng dân số vào tháng 1 năm 2022.

Số lượng kết nối di động tại Việt Nam giảm 480 nghìn (-0,3%) trong giai đoạn 2021-2022.

 

Cần số liệu thống kê nhanh cho các quốc gia khác? Nhấp vào đây để đọc Báo cáo tiêu đề quốc gia kỹ thuật số năm 2022 của chúng tôi , với dữ liệu kỹ thuật số thiết yếu cho mọi quốc gia trên thế giới.

 

Các nguồn bổ sung

Ngay trước khi chúng ta đến với báo cáo đầy đủ, đây là một số gợi ý để bạn đọc thêm, sẽ cung cấp thêm bối cảnh cho bộ báo cáo đầy đủ về Số 2022 cho Việt Nam của chúng tôi:

 • Đọc toàn bộ Báo cáo tổng quan toàn cầu về kỹ thuật số năm 2022 của chúng tôi để có cái nhìn tổng quan toàn diện về “tình trạng kỹ thuật số” trên toàn thế giới vào năm 2022.
 • Nhấp vào đây để xem tất cả các Báo cáo Kỹ thuật số Toàn cầu mà chúng tôi đã xuất bản về Việt Nam trong thập kỷ qua.
 • Khám phá tất cả các báo cáo của chúng tôi về các quốc gia ở Đông Nam Á bằng cách nhấp vào đây .
 • Truy cập thư viện báo cáo trực tuyến đầy đủ của chúng tôi để tìm tất cả các báo cáo (miễn phí!) Trong loạt Báo cáo Kỹ thuật số Toàn cầu .
 • Nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật khi chúng tôi xuất bản báo cáo mới, hãy nhấp vào đây để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.

 

Báo cáo đầy đủ

Bạn sẽ tìm thấy báo cáo Digital 2022: Vietnam đầy đủ của chúng tôi trong phần nhúng SlideShare bên dưới ( nhấp vào đây nếu điều đó không phù hợp với bạn).

Đánh giá post